Απογειώνουμε τη γνώση!

Language Palette

ΡΟΥΜΕΛΗΣ 24
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15341
6946065514
210 -63 99 801
languagepalette@gmail.com

Γνωρίζουμε τι και ποιές είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

2022-10-12 01:53

Η επιστημονική μας σύμβουλος σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, Δάφνη Κυριακίδου γράφει:

Το φάσμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι μεγάλο και περιλαμβάνει διαφορετικές δυσκολίες.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της κάθε περίπτωσης.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ή ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Είναι η εξελικτική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του μαθητή, και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων. Πρόκειται για μια διαφορετικότητα στη δομή του εγκεφάλου, η οποία χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Τα άτομα με δυσλεξία είναι χαρισματικά και αυτό που χρειάζονται είναι σωστή στήριξη ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να μην αισθάνονται άσχημα εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στη γραφή και την ανάγνωση.

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

Η δυσγραφία είναι μια εξελισσόμενη δυσκολία, η οποία προκαλεί κούραση στο γράψιμο, δυσκολεύει τη γραπτή ανταλλαγή ιδεών και προκαλεί φτωχή οργάνωση του κειμένου τόσο σε επίπεδο γραμμής όσο και σε επίπεδο σελίδας. Πρόκειται για μια νευρολογική διαταραχή, κατά την οποία οι μαθητές δυσκολεύονται στη γραφή,σχηματίζουν γράμματα με λάθος μέγεθος ή και κατεύθυνση ή γράφουν λανθασμένες και με ορθογραφικά σφάλματα λέξεις. Επίσης, είναι πιθανό να έχουν και άλλες δυσκολίες μαθησιακές, αλλά συνήθως δεν αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες.

ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Η αιτιολογία της δυσαναγνωσίας δεν είναι σαφής: Τα αίτιά της μπορεί να ποικίλλουν. Σύγχρονες έρευνες συμπεραίνουν ότι πρόκειται για πρόβλημα στην καταγραφή και επεξεργασία αυτού που βλέπουμε την ώρα της ανάγνωσης και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον ή το φως. Πρόκειται για δυσκολία του εγκεφάλου να αποκωδικοποιήσει οπτικά ερεθίσματα του κειμένου. Άλλη παράμετρος που ενδεχομένως μπορεί να εμπλέκεται είναι η φωνολογική αποκωδικοποίηση των ήχων. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθοριστικό ρόλο παίζει η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση από λογοθεραπευτή.

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Σύμφωνα με την «Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας», η Δυσορθογραφία ορίζεται ως «η δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν». Επιπροσθέτως, ορίζεται ως η δυσκολία που αφορά την ικανότητα του παιδιού να αντιστοιχεί με ευκολία φωνήματα και γραφήματα. Η δυσκολία εντοπίζεται τόσο στο επίπεδο της λέξης, όσο και στο επίπεδο της σύνταξης, της πρότασης και της παραγράφου. Η Δυσορθογραφία μπορεί να εμφανίζεται αυτόνομα ή να συνυπάρχει με τη Δυσλεξία και οποιαδήποτε άλλη Μαθησιακή Δυσκολία. Κάποιες από τις ενδείξεις της δυσορθογραφίας είναι οι αντιστροφές, τα φωνολογικά λάθη, τα λάθη στη χρήση διαφορετικών γραμμάτων ενός ίδιου ήχου, η αντικατάσταση λέξεων και οι ομόηχες λέξεις.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - (ΔΕΠ - Υ)

Σύντομα θα επανέλθουμε σε επόμενο κείμενο για τις μαθησιακές δυσκολίεςστηνεκμάθησητωνξένωνγλωσσών.η και έχει δύο κύρια συμπτώματα: το μικρό εύρος προσοχής και την έντονη κινητικότητα. Για να υπάρξει διάγνωση πρέπει κάποια από τα συμπτώματα να έχουν εμφανιστεί πριν την ηλικία των 7 ετών και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαταραχή να είναι εμφανείς σε δύο τουλάχιστον περιβάλλοντα (π.χ. στο σχολείο και το σπίτι). Στο σχολείο οι μαθητές με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα δεν μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους, μοιάζουν αφηρημένοι, δεν ακούν τι λέει ο δάσκαλος, σηκώνονται από τη θέση τους, η προσοχή τους διασπάται με το παραμικρό, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα τους, ξεχνούν τα βιβλία τους και τα μολύβια τους, διακόπτουν, δεν περιμένουν στη γραμμή για να μπουν στην τάξη, δεν ακολουθούν τους κανόνες των δραστηριοτήτων.Η διαταραχή αυτή συναντάται περισσότερο στα αγόρια και τα χαρακτηριστικά της είναι τρία: η υπερκινητικότητα, η ελλειμματική προσοχή και η παρορμητικότητα.