Απογειώνουμε τη γνώση!

Language Palette

ΡΟΥΜΕΛΗΣ 24
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15341
6946065514
210 -63 99 801
languagepalette@gmail.com

Το πας για ξένη γλώσσα; Μα αυτό είναι μωρό!

2016-04-19 15:56

"Το πας για ξένη γλώσσα; Μα, αυτό είναι μωρό"!

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτό το σχόλιο να απευθύνεται σε μαμάδες που στέλνουν τα παιδιά τους για ξένη γλώσσα;

Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι η ξένη γλώσσα μπορεί να περιμένει μέχρι την ηλικία των 9 ή 10 ετών, ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα , (αν ποτέ) , ακόμα αργότερα , τουλάχιστον δύο ή  τρία χρόνια πιο μετά.

Ε, λοιπόν αυτό είναι μέγα λάθος!

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να δεχθεί τη γλώσσα στα πρώτα χρόνια της ζωής του , «την κρίσιμη περίοδο»  όπως την ονοματίζει ο Eric Lenneberg. Όπως στα δίγλωσσα περιβάλλοντα, έτσι και κάθε παιδί που εκτίθεται σε μια γλώσσα, εκλαμβάνει τους ήχους με απόλυτη σαφήνεια και με δυνατότητα σωστής αναπαραγωγής κατά την νηπιακή ηλικία (η κρίσιμη περίοδος σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες εκτείνεται μέχρι τα 6). Τα μικρά παιδιά με φυσικό τρόπο αντιλαμβάνονται αβίαστα και τους ήχους και το γραμματικό σύστημα χωρίς κόπο. Χωρίς να διδαχθούν κανόνες, κάνουν σωστή χρήση της γλώσσας. Αυτό συμβαίνει, χάρη στο σύνολο των ψυχοβιολογικών μηχανισμών, την εγγενή γνώση σύμφωνα με τον Chomsky, που οδηγεί το παιδί στην ανακάλυψη της εκάστοτε γλώσσας. Όπως υποστηρίζει άλλωστε και ο γλωσσολόγος Παναγιωτίδης : «…όλα τα παιδιά στα έξι τους έχουν τέλεια γλωσσική ικανότητα, ξέρουν δηλαδή υπόρρητα τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας…» (Παναγιωτίδης 2014:80),

Από το 1984, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει εκστρατεία για την προώθηση της έκθεσης των μικρών παιδιών σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες ήδη από την προσχολική ηλικία.  Οι  «οδηγίες της Νυρεμβέργης» που δημοσιεύει το Goethe το 1996 και ανανεωμένες το 2010, είναι εργασία πολλών επιστημόνων από 22 χώρες. Οι οδηγίες αφορούν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 διεξήγαγε στην Ελλάδα μια νέα εκστρατεία «Piccolingo» με ιδιαίτερη αναφορά στην πρώιμη εκμάθηση  ξένων γλωσσών.

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στις νηπιακές ηλικίες γίνεται σύμφωνα με τον Αριστοτελικό Εμπειρισμό, τη μάθηση δηλαδή διαμέσου της βιωμένης αισθητηριακής εμπειρίας.

Γονείς νηπίων,  μην το αμελήσετε! Επιλέξτε ένα κέντρο ξένων γλωσσών που έχει νηπιαγωγό στα prejunior τμήματα και όχι απλώς καθηγήτρια που κάνει και αυτό. Δεν είναι όλοι ικανοί να διδάσκουν σε νήπια. Πρέπει τα παιδιά να χαίρονται το μάθημα, η συμμετοχή τους να είναι δημιουργική και ενεργητική, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν τα ίδια να μάθουν και να αγαπήσουν τη γλώσσα που διδάσκονται. Πρέπει το μάθημα να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ώστε να υπάρχει τακτική επαφή, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. 

Βιβλιογραφία

Παναγιωτίδης, Φ. (2014), Μίλα μου για Γλώσσα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Birdsong, D., (1999), ‘‘Introduction: Whys and Why Nots of the Critical Period Hypothesis for Second Language Acquisition’’ στο D., Birdsong (επιμ.) Second Language Acquisition and the Critical Period Hypothesis, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1-22.

Cook, V.J. and M. Newson, (2007), Chomsky’s Universal Grammar. An introduction, Blackwell, Οξφόρδη.

Ellis, R., (1990), Instructed Second Language Acquisition, Blackwell, Οξφόρδη.

Ellis, R., (1994), The Study of Second Language Acquisition, Oxford University Press, Οξφόρδη.